🔴 سخنگوی وزارت بهداشت: 🔹داروهای بیماران خاص ر ...

کانال اردبيل ardabil

🔴 سخنگوی وزارت بهداشت:
🔹داروهای بیماران خاص را درب منازل آنها تحویل خواهیم داد/مهر

| |
تاریخ : 1397/09/19

🔴 سخنگوی وزارت بهداشت: 🔹داروهای بیماران خاص را درب منازل آنها تحویل خواهیم داد/مهر | |