🔴ثبت نام آزمون دکترا و کارشناسی ارشد به اطلاع ...

کانال اردبيل ardabil

🔴ثبت نام آزمون دکترا و کارشناسی ارشد

به اطلاع میرساند ثبت نام آزمون دکترا امشب به پایان میرسد و ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد از فردا ۱۶ آذر شروع می گردد.

| |
تاریخ : 1397/09/19

🔴ثبت نام آزمون دکترا و کارشناسی ارشد به اطلاع میرساند ثبت نام آزمون دکترا امشب به پایان میرسد و ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد از فردا ۱۶ آذر شروع می گردد. | |